Tréningy prebiehajú v Mestskej športovej hale  /pri zimnom štadióne/

Mladšia prípravka

                   utorok - štvrtok                      16.30 - 18.00

Staršia prípravka

                   utorok - štvrtok                    16.30 - 18.00

Mladší žiaci

                utorok - štvrtok                 18.00 - 19.30

Mladšie žiačky

                   utorok - štvrtok                  16.30 - 18.00

Staršie žiačky

                   utorok - štvrtok              16.30 - 18.00

Starší žiaci

 utorok - štvrtok - piatok  18.00 - 19.30

Dorastenci

                 pondelok             17.30 - 19.00

                 štvrtok a piatok  18.00 - 19.30

Muži

                   piatok 18.00 - 19.30