Kontakt

Mgr.Gerhard Puchír - predseda klubu 0903 604 195

puchir@fbkmichalovce.sk

Michal Kostovčík st. -   podpredseda klubu 0905217454

michal.kostovcik@fbkmichalovce.sk

Ing.Michal Kostovčík - podpredseda klubu  0908392329

IČO:  42103711

Číslo účtu: 4007181172/7500  ČSOB 

Ako sa k nám dostanete